Počet záznamů: 1

K simulakrovému čtení díla Andyho Warhola

 1. 1.
  0343121 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Císař, Karel
  K simulakrovému čtení díla Andyho Warhola.
  [On a simulacral reading of Andy Warhol.]
  Nefoťte mě před knihovnou. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009 - (Říha, C.), s. 117-123. T. Gesamt, 3. ISBN 978-80-86863-36-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Warhol * Deleuze * simulacrum * reference
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Text se zabývá "simulakrovým" a "referenčím" čtením díla Andyho Warhola tak, jak jsou představeny Halem Fosterem. Detailní interpretací se pokouší ukázat omezenost Fosterova přístupu, který "simulakrové" čtení viní z politické indiference.

  The text investigates "simulacral" and "referential" reading of the work of Andy Warhol as they are presented by Hal Foster. By the way of close analysis it seeks to show limits of Foster interpretation of "simulacral" reading as politically indifferent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185671