Počet záznamů: 1

Vliv opakovaného přetížení plynovodních potrubí na jejich integritu

 1. 1.
  0342913 - UTAM-F 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gajdoš, Lubomír - Šperl, Martin
  Vliv opakovaného přetížení plynovodních potrubí na jejich integritu.
  [Influence of Recurrent Overloading on the Integrity of Gas Pipes.]
  19. kolokvium Bezpečnost a spolehlivost plynovodů. Praha: Český plynárenský svaz, 2010 - (Musil, L.), s. 1-14. ISBN 978-80-904619-0-1.
  [Kolokvium Bezpečnost a spolehlivost plynovodů /19./. Praha (CZ), 11.05.2010-12.05.2010]
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FT-TA5/076; GA ČR(CZ) GAP105/10/2052; GA ČR(CZ) GPP105/10/P555
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: overloading * gas pipelines * fracture toughness
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Při realizaci některých tlakových zkoušek plynovodních potrubí jsou zkoušené plynovodní úseky podrobeny i opakovanému přetížení, a to v závislosti na druhu a účelu tlakové zkoušky. Právě opakovaná přetížení starších provozovaných potrubí, v jejichž plášti nelze vyloučit výskyt trhlin, jsou předmětem určitých nejasností, pokud jde o zachování či porušení jejich integrity. Na základě experimentálních výsledků, získaných na plynovodní trubce s uměle vygenerovanými únavovými trhlinami, jsou z pozic soudobé lomové mechaniky analyzovány podmínky, vedoucí k protržení ligamentu před čelem trhliny při opakovaném přetížení a jsou diskutovány možné mechanismy sníženého lomového tlaku při opakování přetížení trubky.

  During hydrostatic tests of gas pipelines the tested pipeline sections are also subjected to recurrent overloading depending on the type and purpose of the test. Recurrent overloading of older piping in operation, in the walls of which the occurrence of cracks cannot be excluded, may be surrounded by some uncertainties as regards their integrity, which may be damaged. On the basis of experimental results obtained on a gas pipe with artificially generated fatigue cracks the authors analysed (from the position of the latest knowledge of fracture mechanics) the conditions that result in the bursting of the ligament in front of the crack tip during recurrent overloading, and discuss the potential mechanisms of reduced fracture pressure during recurrent overloading.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185518