Počet záznamů: 1

Využití ionexových katalyzátorů při výrobě bionafty z méně kvalitních surovin

 1. 1.
  0342686 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jeřábek, Karel - Holub, Ladislav - Hanková, Libuše
  Využití ionexových katalyzátorů při výrobě bionafty z méně kvalitních surovin.
  [Catalysts for Biodiesel Production from Low-Grade Raw Materials.]
  Sborník přednášek. Vol. 1 Díl. Praha: PetroChemEng, 2010 - (Škarka, J.), s. 1359-1362. ISBN 978-80-02-02212-1.
  [Chemicko-technologická konference se zahraniční účastí APROCHEM 2010 . Technologie . Ropa . Petrochemie . Polymery . Bezpečnost . Prostředí . /19./. Kouty nad Desnou (CZ), 19.04.2010-21.04.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: catalysts * biodiesel production * reaction micture
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.aprochem.cz

  Při výrobě bionafty z levných tukových surovin s obsahem volných mastných kyselin mohou být pro jejich esterifikaci s výhodou využity ionexové katalyzátory. Umožňují výrazně snížit produkci odpadů a jako heterogenní katalyzátory dovolují provádět esterifikaci provádět proces i v průtokovém reaktoru. Jejich aplikační vlastnosti však silně závisí na koncentraci metanolu reakční směsi a tento vliv má rozdílný charakter podle morfologie polymerního skeletu ionexu. Dobrá znalost těchto jevů je důležitá pro optimalizaci výrobního procesu.

  In the biodiesel production from low-cost materials containing free fatty acids could be for their esterification used ion exchanger catalysts. They lower amount of the produced wastes and as heterogeneous catalysts they allow carrying the process in flow-through reactor. However, their application properties strongly depend on the methanol concentration in the reaction mixture and the character of this influence is different for different morphologies of the ion exchanger polymer skeleton. Good knowledge of these effects is important for optimization of the production process.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185354