Počet záznamů: 1

Způsob a zařízení k získávání fytosterolů

 1. 1.
  0342678 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Heyberger, Aleš - Tříska, Jan - Rousková, Milena - Krtička, M.
  Způsob a zařízení k získávání fytosterolů.
  [Process and Equipment for Phytosterols Recovering.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 22.04.2010. Číslo patentu: 301716
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: tall soap * extraction process * hydrocarbons
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1228063&lan=cs

  Vynález způsobu k získávání fytosterolů z tálových mýdel protiproudou kontinuální extrakcí ze směsi obsahující tálové mýdlo a vodu rozpouštědlem vybraným ze skupiny uhlovodíků C6 a zařízení k provádění tohoto způsobu obsahující extrakční kolonu s vibrujícími patry.

  Invention of process for phytosterols recovering from tall soaps by continuous counter-current extraction process from mixture of tall soap and water by solvent from C6 hydrocarbons and equipment for performing this process including vibrating plates extraction column.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185346