Počet záznamů: 1

Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Akademii Nauk Republiki Czeskiej

 1. 1.
  0342677 - KNAV-K 2010 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka - Brabcová, Markéta - Beránková, Hana
  Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Akademii Nauk Republiki Czeskiej.
  [Digitalization of Illustrations from old Books in the Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic.]
  Świat w obrazach : Zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009 - (Komza, M.), s. 185-200. Acta Universitatis Wratislaviensis, Bibliotekoznawstwo XXVIII, 3167. ISBN 978-83-229-3063-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: book culture * illustrations of old books * printer's marks * old views of towns
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Artikul przedstawuje projekty, którymi w związku s grafiką książkową XVI-XVIII w. zajmował się bądź zajmuje oddział księgoznawczy Biblioteki Akademii Nauk Republiki Czeskiej: Widoki miast i innych miejscowości w drukach XVI-XVIII w. (dotyczący terytorium Republiki Czeskiej) – źródłem danych stały się obie części retrospektyvnej bibliografii narodowej , czeska i obcojęzyczna; sygnety drukarskie i wydawnicze druków XVI i XVII. w. i sygnowane ilustracje w drukach 1501-1750 przechowywanych w własnych zbiorach Biblioteki

  Authors publish results of the research of the historical fond of Library of the Academy of Sciences, which consisted in finding and digitizing printer´s and publisher´s devices from the 16th and the 17th centuries and also signed ilustrations included in the prints from 1501-1750. An other project is the descirption and digitalization of the views of towns and other locations in the 16th – 18th century based on the exerption from national retrospective bibliography of prints from 1501-1800.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185345