Počet záznamů: 1

Steroidní fytohormony: funkce, mechanismus účinku a význam

 1. 1.
  0342662 - UOCHB-X 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kamlar, Marek - Uhlík, O. - Kohout, Ladislav - Harmatha, Juraj - Macek, Tomáš
  Steroidní fytohormony: funkce, mechanismus účinku a význam.
  [Steroid Phytohormones: Function, Mechanism of Action, Significance.]
  Chemické listy. Roč. 104, č. 2 (2010), s. 93-99 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MŠk 1M06030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: brassinosteroids * ecdysteroids
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.620, rok: 2010

  Steroidní hormony v rostlinách fungují jako endogenní signální látky. Brassinosteroidy fungují jako pozitivní růstové regulátory, nebo jako látky podporující stresovou toleranci. Ekdysteroidy mohou působit jako hmyzí protipožerové látky. Tento přehledný článek sumarizuje možnosti identifikace rostlinných proteinů schopných vázat se ke steroidním hormonům, aby se tak umožnilo lépe objasnit jejich funkci. Metody studia mechanizmů působení steroidních fytohormonů zahrnují genové technologie nebo přímé izolace proteinů vázajících steroidy. Přístup je zde ilustrován známým mechanizmem působení a zároveň identifikací enzymu Rubisco, jako vazebního proteinu pro steroidy.

  In plants, steroid hormones serve as endogenous signaling molecules. Brassinosteroids act as positive growth regulators or as compounds responsible for plant stress tolerance. Phytoecdysteroids probably show an antifeedant activity. It is assumed that the brassinosteroid signal transduction is mediated by the membrane receptor system whereas the ecdysteroid action is still unclear. This review summarizes possibilities of identifying plant proteins capable of binding to steroid hormones in order to get a better insight into their function. Methods of studying the mechanism of action of steroid phytohormones include gene knock-out or knock-down technologies or direct isolation of steroid-binding proteins. The approach is illustrated by the known mechanisms as well as by identification of the Rubisco enzyme as a steroid-binding protein.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185336