Počet záznamů: 1

Právo v komunistickém Československu očima Štefana Osuského a dalších expertů Mezinárodní komise právníků (International Commission of Jurists) v 50. letech a v první polovině 60. let 20. století

 1. 1.
  0342631 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Němeček, Jan
  Právo v komunistickém Československu očima Štefana Osuského a dalších expertů Mezinárodní komise právníků (International Commission of Jurists) v 50. letech a v první polovině 60. let 20. století.
  [Law in communist Czechoslovakia by eyes of Štefan Osuský and other experts of International Commission of Jurists in the 50th and in the first half of the 60th of the 20th century.]
  Právněhistorické studie. Roč. 40, - (2009), s. 487-499 ISSN 0079-4929
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: law * Czechoslovakia * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie popisuje vývoj práva v komunistickém Československu pohledem Mezinárodní komise právníků (International Commission of Jurists) a člena této komise Štefana Osuského od 50. let do první poloviny 60. let 20. století.

  The study describes progress of law in the communist Czechoslovakia through the eyes of the International Commission of Jurists and by member of the commission Štefan Osuský since the fifties to the half of sixties of the 20th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185316