Počet záznamů: 1

Dynamika vozidla v dopravním proudu

 1. 1.
  0342620 - UTIA-B 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Menglerová, K. - Nagy, Ivan
  Dynamika vozidla v dopravním proudu.
  [Dynamics of a moving car.]
  Automa. -, č. 3 (2010), s. 42-45 ISSN 1210-9592
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: move dynamics * car dynamics
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/AS/nagy-dynamics of a moving car.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/AS/nagy-dynamics of a moving car.pdf

  Tento článek pojednává o dynamice vozidla, které se pohybuje bezprostředně za vozidlem (prvním z dvojice vozidel) jedoucím konstantní rychlostí po přímočaré vodorovné trajektorii. Řízení vozidla je modelováno podmínkou dodržování bezpečné vzdálenosti řízeného vozidla za vozidlem jedoucím před ním. Tato podmínka modeluje chování řidiče a jeho subjektivní hodnocení dynamiky řízeného vozidla s ohledem na polohu vozidla jedoucího bezprostředně před ním.

  This paper solves the dynamics of the vehicle that moves directly immediately behind the another car (the first of the two vehicles) moving a constant rate over straight horizontal trajectory. Driving the vehicle is modeled by the condition of respecting the safe distance behind the vehicle moving immediately in front of him. This condition models the behavior of the driver and his subjective evaluation of the dynamics of the driven vehicle with regard to the position of a vehicle moving immediately before it.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185311