Počet záznamů: 1

Humanistická nápisová písma v Čechách a na Moravě v evropském kontextu

 1. 1.
  0342549 - UDU-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Roháček, Jiří
  Humanistická nápisová písma v Čechách a na Moravě v evropském kontextu.
  [Humanistic inscriptions writing in Bohemia and Moravia in the European context.]
  Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479 - 1516) v širších souvislostech. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009 - (Hlobil, I.; Perůtka, M.), s. 221-236. ISBN 978-80-244-2430-9.
  [Historická Olomouc /17./. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479 - 1516) v širších souvislostech. Olomouc (CZ), 08.10.2008-10.10.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: epigraphy * art history * paleography * inscription * style
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Kontextuální exkurs do problematiky české nápisové paleografie pokročilého 15. a 16. století. Základní otázkou je, do jaké míry použití humanistického nápisového písma odráží skutečnou recepci humanistických ideí. Při jejím řešení je třeba zohlednit vliv stylové a technicko - komunikační stránky písma a celou řadu individuálních faktorů vzniku každého konkrétního díla.

  Contextual overview on the issue of Czech inscriptions paleography advanced 15th and 16 century. The fundamental question is to what extent the use of humanistic inscriptions script reflects the actual reception of humanistic ideas. In dealing with this question must take into account the influence of stylistic and technical - communications aspects of the script and a number of individual factors of each specific work.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005873