Počet záznamů: 1

Příprava Pd/Al2O3 katalyzátorů pomocí mikroemulzního systému

 1. 1.
  0342547 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Patera, J. - Krupka, J. - Jirátová, Květa - Murafa, Nataliya
  Příprava Pd/Al2O3 katalyzátorů pomocí mikroemulzního systému.
  [Pd/Al2O3 Catalyst Preparation Using Microemulsion Method.]
  Sborník přednášek. Vol. 1 Díl. Praha: PetroChemEng, 2010 - (Škarka, J.), s. 1204-1210. ISBN 978-80-02-02212-1.
  [Chemicko-technologická konference se zahraniční účastí APROCHEM 2010 . Technologie . Ropa . Petrochemie . Polymery . Bezpečnost . Prostředí . /19./. Kouty nad Desnou (CZ), 19.04.2010-21.04.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS400720504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: microemulsion method * catalysts * hydrogenation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.aprochem.cz

  Byla zkoumána mikroemulsní příprava Pd/Al2O3 katalyzátorů užívaných při selektivních nebo hydrorafinačních procesech. Byla nalezena optimální koncentrace PdCl2 poskytující nejvyšší obsah Pd a jeho disperzitu na katalyzátoru. Velikost krystalitů Pd se pohybovala v mezích 1-3 nm. Byl také prozkoumán vliv teploty kalcinace a podmínek redukce prekurzoru na velikost částic Pd.

  Microemulsion method of preparation of Pd/Al2O3 catalysts useful for selective hydrogenation or hydrotreating processes was studied. Optimum concentration of PdCl2 providing the highest concentration and dispersion of Pd was found. Crystallite size of Pd moved within the range of 1-3 nm. The effect of calcination temperature and conditions of reduction on the Pd size was also examined.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185256