Počet záznamů: 1

Vliv úpravy pH tálového mýdla na složení hexanového extraktu při kapalinové extrakci

 1. 1.
  0342542 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rousková, Milena - Heyberger, Aleš - Tříska, Jan - Cvengroš, J. - Kleinová, A.
  Vliv úpravy pH tálového mýdla na složení hexanového extraktu při kapalinové extrakci.
  [Effect of pH Adjustment on Hexane Extract Composition at Liquid-Liquid Etraction.]
  Sborník přednášek. Vol. 1 Díl. Praha: PetroChemEng, 2010 - (Škarka, J.), s. 1197-1203. ISBN 978-80-02-02212-1.
  [Chemicko-technologická konference se zahraniční účastí APROCHEM 2010 . Technologie . Ropa . Petrochemie . Polymery . Bezpečnost . Prostředí . /19./. Kouty nad Desnou (CZ), 19.04.2010-21.04.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS400720504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: phytosterols * paper technology * tall soap
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.aprochem.cz

  Tálové mýdlo je vedlejším produktem při sulfátové výrobě papíru a buničiny. V Česku je používáno výhradně jako energetický zdroj. Může být ale zdrojem cenných látek, např. fytosterolů, které mají prokazatelný terapeutický účinek na lidské zdraví (snížení cholesterolu v krvi, kardiovaskulární choroby, některé typy nádorových onemocnění atp.). Tyto látky je možné šetrným způsobem získat kapalinovou extrakcí. Její aplikovatelnost však omezuje vysoký obsah emulgačních látek v surovině. Ten lze eliminovat snížením pH roztoku tálového mýdla přídavkem minerální kyseliny. Toto částečné okyselení má pozitivní vliv jednak na hydrodynamiku extrakčního procesu a zároveň zvyšuje distribuční koeficienty jednotlivých skupin látek, čímž lze účinně ovlivnit složení výstupních fází. Dále byly učiněny experimenty s cílem rafinovat fytosteroly s využitím molekulární odparky se stíraným filmem při dvou úrovních nastavení pH zpracovávaného tálového mýdla.

  Tall soap is a by-product of the sulphate process in pulp and paper production. In the Czech Republic it is utilized only as an energy source. It can serve also as a source of valuable components, e.g. phytosterols, which have positive effect on human health (decreasing of cholesterol content in blood, cardiovascular diseases, some types of cancer etc.). These substances can be separated by liquid-liquid extraction. Its applicability is limited by high content of emulsifiers in the raw material. It can be eliminated by decreasing the pH of the tall soap solution by mineral acid. This partial acidification has a positive effect on both hydrodynamics of the extraction process and the increase of distribution coefficients of individual compound groups, which can affect the composition of the output phases. Further experiments were carried out to refine phytosterols by the use of wiped-film molecular evaporator. Two different levels of pH of processed tall soap were used.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185254