Počet záznamů: 1

Simulace produkce vodíku z biomasy

 1. 1.
  0342541 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tukač, V. - Hanika, Jiří - Veselý, Václav - Kovač, D. - Lederer, J. - Nečesaný, F.
  Simulace produkce vodíku z biomasy.
  [Simulation of Hydrogen Production Based on Biomass.]
  Sborník přednášek. Vol. 1 Díl. Praha: PetroChemEng, 2010 - (Škarka, J.), s. 1163-1169. ISBN 978-80-02-02212-1.
  [Chemicko-technologická konference se zahraniční účastí APROCHEM 2010 . Technologie . Ropa . Petrochemie . Polymery . Bezpečnost . Prostředí . /19./. Kouty nad Desnou (CZ), 19.04.2010-21.04.2010]
  Grant CEP: GA MPO 2A-2TP1/024
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: hydrogen * biomass
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.aprochem.cz

  Cílem práce bylo modelování vlivu podmínek složité chemické rovnováhy při zplyňování uvažovaných bioodpadů na adiabatickou teplotu a distribuci produktů při parciální oxidaci odpadní biomasy. Výsledky simulací byly také porovnány s dosavadními poloprovozními experimenty POX směsi řepkového šrotu (RS) a minerálního oleje. Experimentální data ukázala potřebu stanovení odhadu proudění a promíchávání uvnitř reaktoru metodou výpočtů dynamiky toku (CFD).

  Modelling of parameters effect on complex chemical equilibrium during biowastes gassification by partial oxidation was investigated in the study. Simulated adiabatic temperature and products distribution were compared with POX pilot plant experiments using mixture of rape waste and mineral oil. Investigation of flow and mixing conditions inside the reactor using CFD method has been made as well.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185253