Počet záznamů: 1

Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektivitu Českých a Slovenských bánk: Prístup analýzy stochastických hraníc

 1. 1.
  0342494 - UTIA-B 2011 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Baruník, Jozef - Soták, B.
  Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektivitu Českých a Slovenských bánk: Prístup analýzy stochastických hraníc.
  [Influence of different ownership forms on effciency of czech and slovak banks: stocasticc frontier approach.]
  Politická ekonomie. Roč. 58, č. 2 (2010), s. 207-224 ISSN 0032-3233
  Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: stochastic frontier analysis * ownership forms * bank efficiency
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 0.650, rok: 2010

  Na vzorke slovenských a českých bánk budeme skúmať dopady rôznych foriem vlastníctva na nákladovú efektivitu bánk pomocou analýzy stochastických hraníc.

  For a sample of Czech and Slovak banks, we will examine the effects of different forms of ownership on cost efficiency of banks through the analysis of stochastic frontiers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185215