Počet záznamů: 1

Chaos a řád v archaickém indickém myšlení

 1. 1.
  0342460 - OU-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Strnad, Jaroslav
  Chaos a řád v archaickém indickém myšlení.
  [Chaos and order in archaic Indian thought.]
  Nový Orient. Roč. 65, č. 1 (2010), s. 44-49 ISSN 0029-5302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: India * cosmogony * ritual
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Práce objasňuje vztah mezi kosmogonickými mýty, védským ritualismem a formováním bráhmanských elit jakožto tvůrců a nositelů základních charakteristik indického náboženského, filosofického i vědeckého myšlení.

  The article investigates the relationship between cosmogonic myths, Vedic ritualism, and formation of Brahmin elites seen as carriers of basic features of religious, philosophical and scientific thought of ancient India.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185191