Počet záznamů: 1

Max Stirner - filosof absolutní svobody

 1. 1.
  0342412 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Zátka, Vlastimil
  Max Stirner - filosof absolutní svobody.
  [Max Stirner - The philosopher of absolute freedom.]
  Europa. In: Jediný a jeho vlastnictví. Praha: Academia, 2009, s. 7-34. Europa. ISBN 978-80-200-1790-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: ethics * property * young Hegelian * precursor to existentialism * nihilism * individualist anarchism * post-modernism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Úvodní studie hodnotí význam M.Stirnera, významného představitele německé mladohegelovské filosofie 19. století, který bývá označován za zakladatele a duchovního otce moderního nihilismu, existencionalismu, postmodernismu a anarchismu. Studie analyzuje základní ideje Stirnerovy nové filosofické antropologie a jeho individualistické koncepce svobody imoderního člověka interpretované jako absolutní nezávislost, autonomie a svébytnost jeho neopakovatelné historicky kontingentní existence.

  The study deals with the analysis of M.Stirner's philosophical account of freedom of modern Man in the new society of the 19. century. It proves that Stirner revealed another possible attitude towards the nature of a modern man, state, society and religion that was quite different from its traditional concept. Stirner was an unique representative of unlimited freedom of modern man lyiing beyond all limits and bounds of society, state, traditional moral and ethics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185153