Počet záznamů: 1

Od politické filosofie k sociologii: obecná hypotéza pro čtenáře Durkheima

 1. 1.
  0342314 - FLU-F 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Maršálek, Jan
  Od politické filosofie k sociologii: obecná hypotéza pro čtenáře Durkheima.
  [From Political Philosophy to Sociology: A General Hypothesis for Dukheim's Readers.]
  Elementárne formy sociologického myslenia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2009 - (Kusá, Z.; Tížik, M.), s. 149-162. ISBN 978-80-85544-58-9.
  [Elementárne formy sociologického myslenia. Bratislava (SK), 15.05.2008-16.05.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Durkheim * Spencer * political philosophy * sociology * problem of collective unity
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor této studie se snaží ukázat, v jakém smyslu Durkheimova sociologie navazuje na problematiku moderní politické filosofie (Hobbes). Vyvazuje tak Durkheimovu sociologii z uzavření do 19. století.

  The author of this study shows the continuity between Durkheim's sociology and the modern political philosophy (Hobbes). Thus Durkheim's sociology is led out from the 19th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185077