Počet záznamů: 1

Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického

 1. 1.
  0342292 - FLU-F 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Berka, K. - Chotaš, Jiří - Masopust, Zdeněk - Barabas, Marina
  Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického.
  [Leviathan, Or The Matter, Form, and Power of A Commonwealth Ecclesiastical and Civil.]
  Praha: OIKOYMENH, 2009. 513 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, 47. ISBN 978-80-7298-106-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514; CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: social contract * man and society * state and church
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Hobbesův Leviathan byl napsán během Anglické revoluce a patří k nejdůležitějším dílům moderního politického myšlení. Spis pojednává o povaze suverenity, o stabilním politickém řádu, o tom, jak se vyhnout válkám, a dále o vztahu mezi světskou a duchovní mocí. Publikace je prvopřekladem celého spisu do češtiny.

  One of the major works of modern political thought, Hobbes' Leviathan was written during the English Revolution. It deals with the nature of sovereignty, how stable political order might be created, how wars might be avoided, and what is the proper relationship between the secular and spiritual authority.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185061