Počet záznamů: 1

Zatížení štíhlých konstrukcí větrem podle evropských norem

 1. 1.
  0342251 - UTAM-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Stanislav
  Zatížení štíhlých konstrukcí větrem podle evropských norem.
  [Loading of slender structures by wind in European Standards.]
  Stavebnictví. Roč. 10, č. 3 (2010), s. 60-66 ISSN 1802-2030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: wind load * slender structures * Eurocode
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví

  Změna norem se dotkne nejenom projektantů, ale také investorů zvýšením ceny díla. Příspěvek popisuje základní rozdíly mezi normami ČSN (ČSN 730035 [1] a ČSN 731430 [2]) a novými evropskými normami ČSN EN (ČSN EN 1991-1-4 [3], ČSN EN 1993-3-1 [4] a ČSN EN 1993-3-2 [5]). Pozornost je zaměřena zejména na štíhlé konstrukce, jako jsou stožáry a komíny, u nichž je vítr rozhodujícím zatížením.

  Changing of standards will affect not only designers but also investors by increasing the cost of the work. The paper describes the basic differences between the ISO standards (ISO 730035 [1] and ISO 731430 [2]) and the new European Standard BS EN (IEC 1991-1-4 [3] IEC 1993-3-1 [4] and ISO EN 1993-3-2 [5]). Attention is focused mainly on slender structures such as towers and chimneys, for which the wind load is the main issue.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185034