Počet záznamů: 1

Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky : geologie a geomorfologie

 1. 1.
  0342183 - GLU-S 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Adamovič, Jiří - Mikuláš, Radek - Cílek, Václav
  Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky : geologie a geomorfologie.
  [Atlas of sandstone rock cities of the Czech Republic and Slovak Republic.]
  Praha: Academia, 2010. 460 s. ISBN 978-80-200-1773-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: sandstones * geology * geomorphology
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Publikace jako první poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů vázaných na pískovce a slepence a podává vysvětlení jejich vzniku, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Mnohé z popsaných jevů nebyly navíc dosud nikdy publikovány. Část hesel se věnuje i lidským zásahům do pískovcového podloží od pravěku do současnosti. Kromě stovky věcných hesel obsahuje kniha také 80 regionálních hesel s charakteristikou hlavních českých a slovenských pískovcových oblastí. Svou koncepcí a obrazovou dokumentací čítající přes 600 barevných fotografií je nejen nepostradatelnou příručkou pro všechny zájemce o pískovcové skály, ale také užitečnou inspirací pro cestovatele a milovníky přírody vůbec.

  The book, as the first publication of its kind, provides a complete review of geological and geomorphological phenomena on sandstones and conglomerates. Their genesis is explained according to the latest scientific knowledge. Moreover, many of the described phenomena have been never reported yet. Some chapters also discuss human interventions in the sandstone substrate from the Prehistoric times till the present. The book also includes 80 chapters providing basic characteristics of the main Czech and Slovak sandstone regions. With its concept and the number (over 600) of colour photographs, it is an indispensable handbook for all sandstone scientists but also a valuable inspiration for travellers and nature lovers in general.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184986