Počet záznamů: 1

Felix Vodička - textolog a editor

 1. 1.
  0342131 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kosák, Michal - Flaišman, Jiří
  Felix Vodička - textolog a editor.
  [Felix Vodička - the textolog and editor.]
  Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví. Roč. 41, - (2009), s. 117-124 ISSN 0231-5904
  Grant CEP: GA AV ČR KJB900560701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: textology * Vodička, Felix
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie poukazující na souvislost Vodičkovy textové kritiky a jeho koncepce literární historie. Autoři studie se pokouší na základě Vodičkových textologických příspěvků a materiálů z pozůstalosti detailně osvětlit klíčové znaky Vodičkovy metodologie: požadavek objektivity bránící edičním spekulacím, nutnost edičních pravidel a kanonických verzí textů.

  The study shows the connection of Vodička's text criticism and his conception of literary history. On Vodička's textology contributions and materials from the heritage the study tries to explicate in detail the key pillars of Vodička's method, the demand for objectivity protecting from edition speculations, need for edition principles and canonization of the work.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184950