Počet záznamů: 1

Nuncius Caetani a jeho obrana katolických zájmů v době před vydáním Majestátu Rudolfa II. (1608-1609)

 1. 1.
  0341946 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černušák, Tomáš
  Nuncius Caetani a jeho obrana katolických zájmů v době před vydáním Majestátu Rudolfa II. (1608-1609).
  [Nuncio Caetani and His Defence of Catholic Interests in the Time Before the Letter of Majesty of Rudolf II (1608-1609).]
  Časopis Matice moravské. Roč. 128, č. 1 (2009), s. 35-46 ISSN 0323-052X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: nunciature * Counter-Reformation * Letter of Majesty 1609
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Působení papežských nunciů u císařského dvora v Praze na přelomu 16. a 17. století výrazně ovlivňovalo prosazování katolických zájmů v oblasti střední Evropy. Nejinak tomu bylo též za nuncia Antonia Caetaniho (1607-1611). Jeho výraznou aktivitu pozorujeme zejména v době konání českých zemských sněmů v r. 1609, kdy se různými intervencemi a ovlivňováním příslušných osob pokoušel zabránit udělení náboženských svobod protestantům. V tomto úsilí však nakonec úspěch neměl.

  The activities of papal nuncios at the imperial court in Prague at the turn of the 16th and 17th century substantially influenced the furtherance of Catholic interests in Central Europe. Under Nuncio Antonio Caetani (1607-1611) the situation was the same. He was intensely active particularly in the times when the Provincial Diets of Bohemia took place in 1609. By various interventions he endeavoured to prevent the granting of religious freedom to Protestants. However, he was not successful in this effort.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184785