Počet záznamů: 1

Nižší šlechta z českých zemí na cestách za vzděláním a její vychovatelé (1500-1620)

 1. 1.
  0341944 - HIU-Y 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holý, Martin
  Nižší šlechta z českých zemí na cestách za vzděláním a její vychovatelé (1500-1620).
  [The lower nobility from the Bohemian lands on educational journeys and its tutors (1500-1620).]
  Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť II. Duchovná a hmotná kultúra. Martin: Slovenská národná knižnica, 2009 - (Kovačka, M.), s. 9-27. Studia historico-bibliographica Turociensia, 2. ISBN 978-80-89301-51-5.
  [Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Martin (SK), 08.06.2009-10.06.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: educational travels * lower nobility * Bohemian Lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Předložená studie se zabývá dvěma hlavními typy cest nižší šlechty za vzděláním. Sleduje jak peregrinace, jejichž cílem byly latinské partikulární školy, tak i tzv. kavalírské cesty. V obou případech byli mladí šlechtici obvykle doprovázeni svými vychovateli.

  The submitted article deals with two main types of lower noblemens´ educational journeys. It focuses both on peregrinations, whose destination were Latin particular schools, and so-called cavaliers journeys. In both cases were the young nobles usually accompanied by their tutors.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184784