Počet záznamů: 1

Organický a elementární uhlík s vyšším časovým rozlišením ve frakci PM2,5 v Praze Suchdole: první výsledky ze zimní kampaně

 1. 1.
  0341926 - UCHP-M 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Schwarz, Jaroslav - Vodička, Petr - Smolík, Jiří
  Organický a elementární uhlík s vyšším časovým rozlišením ve frakci PM2,5 v Praze Suchdole: první výsledky ze zimní kampaně.
  [Organic and Elemental Carbon with a Higher Time Resolution in the PM2.5 Fraction in Prague Suchdol.]
  Program a sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Kostrhounová, R.), s. 245-248. ISBN 978-80-210-4829-4.
  [Ovzduší 2009. Brno (CZ), 26.04.2009-29.04.2009]
  Grant CEP: GA MŽP SP/1A3/148/08
  Klíčová slova: organic and elemental carbon * PM2.5 fraction
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Částice frakce PM2,5 představují dle posledních poznatků vyšší zdravotní riziko než celá frakce PM10. Díky tomu se uvažuje o zavedení limitů na frakci PM2,5. S její regulací bude nutné znát příspěvky jednotlivých zdrojů k tomu, aby bylo možno navrhovat kvalifikovaná opatření pro snižování celkové zátěže tímto polutantem. Jednu z nejdůležitějších součástí frakce PM2,5 představují organické látky a elementární uhlík, které spolu obvykle tvoří okolo 50% celkové hmoty této frakce. 24 hodinové odběry, které se nejčastěji používají spolu s následnou analýzou odebraných částic na tyto složky, omezují využitelnost těchto dat pro rozlišení původu těchto složek v atmosféře. Proto bylo zakoupeno semi on-line zařízení fy SUNSET laboratory (USA), které umožňuje stanovení těchto složek v hodinových intervalech. Takovéto časové rozlišení již může pomoci rozlišit zdroje, jejichž intezita se vzájemně liší během 24 hodin. První výsledky z těchto měření jsou předmětem tohoto příspěvku.

  Organic and elemental carbon with a 2 hour time resolution in the PM2.5 fraction in Prague Suchdol. The results indicate prevailing influence of residential heating of the carbonaceous aerosol levels in winter.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184769