Počet záznamů: 1

Změny exprese vybraných genů Wnt dráhy ve vzorcích kolorektálního karcinomu

 1. 1.
  0341830 - FGU-C 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zemková ml., Hana - Švec, J. - Ergang, Peter - Bryndová, Jana - Pácha, Jiří - Kment, M.
  Změny exprese vybraných genů Wnt dráhy ve vzorcích kolorektálního karcinomu.
  [Changes of expression of selected genes of Wnt pathway in colorectal cancer.]
  Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie. Roč. 63, č. 5 (2009), s. 221-225 ISSN 1213-323X
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NS9982
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Wnt signaling * colorectal carcinoma
  Kód oboru RIV: FP - Ostatní lékařské obory

  Studie prokázala, že neoplastická tkáň pacientů s kolorektálním karcinomem má zvýšenou mRNA expresi 4 složek Wnt signalizace, které jsou spojovány s inaktivací Wnt/beta-kateninové signalizace

  The study demonstrates that neoplastic tissue of patients with colorectal cancer had increased mRNA expression of 4 components of Wnt signaling which are known to cause inactivation of Wnt/beta-catenin pathway
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184696