Počet záznamů: 1

Gratiola neglecta – nový zavlečený druh pro květenu České republiky

 1. 1.
  0341724 - BU-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šumberová, Kateřina - Ducháček, M.
  Gratiola neglecta – nový zavlečený druh pro květenu České republiky.
  [Gratiola neglecta – a new alien species to the flora of the Czech Republic.]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 44, č. 2 (2009), s. 151-175 ISSN 1211-5258
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600050803; GA ČR GA206/09/0329
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Central Europe * exposed pond bottoms * neophytes
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Článek shrnuje současné rozšíření severoamerického druhu Gratiola neglecta v Evropě a popisuje jeho výskyt na dvou nových lokalitách v České republice. Zahrnuje informace o stanovištní ekologii, biologii, semenné bance a možných způsobech šíření druhu. Podrobně je diskutována i taxonomie a nomenklatura jednoletých konitrudů. Práce je doplněna obrázky morfologických znaků a určovacím klíčem.

  The paper summarises recent distribution of the North-American species Gratiola neglecta in Europe and describes its occurrence on two new localities in the Czech Republic. It is included information about habitat ecology, biology, seed bank and possible dispersal vectors. Taxonomy and nomenclature of annual hedge-hyssops is comprehensively discussed too. The paper is supplemented by figures with morphological features and determination key.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184618