Počet záznamů: 1

Vysazovat nebo nevysazovat?

 1. 1.
  0341723 - BU-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hroudová, Zdenka
  Vysazovat nebo nevysazovat?.
  [To introduce or not?.]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 44, č. 2 (2009), s. 325-326 ISSN 1211-5258
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: plant introduction to natural habitats * plant diversity * spread and reproduction
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Je diskutována problematika výsadeb rostlin do volné přírody na několika příkladech mokřadních rostlin. Jsou uvažovány tři možné negativní důsledky: 1. chybné závěry v ekologickém nebo fytogeografickém výzkumu, 2. možné poškození genotypu původních populací, 3. možné konkurenční potlačení původních populací.

  Problematics of introduction of wetland plants to natural habitats is discussed. Three possible negative effects are considered: 1. erroneous conclusions in ecological or phytogeographical research, 2. possible damage of genotype in native populations, 3. possible competitive suppression of native populations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184617