Počet záznamů: 1

Ladislav Holý, významný česko-britský afrikanista a první sociální antropolog, který aplikoval interpretativní metodu na české společenské prostředí

 1. 1.
  0341702 - UEF-S 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Uherek, Zdeněk
  Ladislav Holý, významný česko-britský afrikanista a první sociální antropolog, který aplikoval interpretativní metodu na české společenské prostředí.
  [Ladislav Holý, an outstanding Czech-British africanist and the first social anthropologist that applied interpretive method on the Czech social environment.]
  Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010 - (Holý, L.), s. 210-222. Studie, 30. ISBN 978-80-7419-018-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Ladislav Holý * biography * social anthropology * methodology * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Životopisná studie o profesoru Ladislavu Holém, významném českém sociálním antropologovi, pracovníkovi Etnologického ústavu Akademie věd, který v 70.-90. letech 20. století působil na univerzitě v St. Andrews ve Velké Británii. Ve studii se popisují jeho metodologické přístupy a postupy při studiu české společnosti.

  Biographical study about Professor Ladislav Holý, outstanding social anthropologist of the Czech provenance, research fellow of the Institute of Ethnology of the Academy of Sciences in Prague who from 70s – 90s worked at the United Kingdom, St. Andrews University. His methodological approaches are described in this article that were utilized by his research of the Czech society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184602