Počet záznamů: 1

Jaký je Danny? A byl takový vždycky? Nad knižním vydáním rukopisu Škvoreckého Zbabělců

 1. 1.
  0341681 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Přibáňová, Alena
  Jaký je Danny? A byl takový vždycky? Nad knižním vydáním rukopisu Škvoreckého Zbabělců.
  [What is Danny like? And was he always like that? Concerning the publication of the manuscript of Škvorecký's Zbabělci [The Cowards].]
  Česká literatura. Roč. 58, č. 1 (2010), s. 103-119 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * publishing methods
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Článek srovnává verzi románu Zbabělci Josefa Škvoreckého (nar. 1924) z roku 1958 s nedávno vydaným rukopisem z roku 1949. Klade otázku, zda v průběhu příprav prvního vydání došlo k zásadní významové proměně díla či alespoň některých jeho aspektů. Autorka dospívá k závěru, že text románu byl ovlivněn malými, ale početnými edičními zásahy autora, které však nesměřují k zestručnění, nýbrž ke komplexnější charakterizaci hrdiny.

  This article compares the 1958 published version of Josef Škvorecký's (b. 1924) Zbabělci The Cowards with the recently published 1949 manuscript. It asks whether during the preparations for the publishing of the first edition a fundamental change of meaning occured in the work or at least in some of aspects of it. The article concludes that the novel was influenced by small, but numerous editorial changes made by the author, which aimed at a more differentiated characterization of the hero, rather than an abridgement.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184587