Počet záznamů: 1

Šlechtičtí vzdělanci z českých zemí a evropská res publica litteraria v poslední třetině 16. a v prvních desetiletích 17. století

 1. 1.
  0341555 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Holý, Martin
  Šlechtičtí vzdělanci z českých zemí a evropská res publica litteraria v poslední třetině 16. a v prvních desetiletích 17. století.
  [Noble intellectuals from the Bohemian lands and the European res publica litteraria in the last third of the 16th and first decades of the 17th centuries.]
  Historie - Otázky - Problémy. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 13-34 ISSN 1804-1132
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: res publica litteraria * intellectual relations * Czech and Moravian nobility
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Předložená studie se zabývá kontakty mezi českou a moravskou šlechtou a evropskými učenci. Soustředí se přitom zejména na dlouhodobě rozvíjené styky.

  The submitted article deals with the contacts between Czech and Moravian nobility and European scholars. It mainly focuses on the long-term relations between them.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184496