Počet záznamů: 1

Uplatnění polarografie ve fyzikálněchemickém výzkumu

 1. 1.
  0341535 - UFCH-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Lubomír
  Uplatnění polarografie ve fyzikálněchemickém výzkumu.
  [Application of polarography in physico-chemical research.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 60, - (2010), s. 35-39 ISSN 0009-0700
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: electrochemistry * polarography
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  Polarografická metoda umožňuje studium fyzikálněchemických problémů. Jsou uvedeny příklady z oblasti výzkumu struktury fázového rozhraní elektroda/roztok, adsorpce na povrchu elektrody, elektrochemického fotoefektu, fázových přechodů povrchových filmů, přenosu elektronu na molekulární vzdálenosti a oscilačních elektrochemických systémů.

  Polarography is a suitable method for solving many problems of physical chemistry. Examples from the following fields are given: structure of electrode/solution interfaces, adsorption on electrode surface, electrochemical photoeffect, phase transition of surface films, electron transfer over molecular distances and electrochemical oscillating systems.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184482