Počet záznamů: 1

"Smír není tak nemožný, jestliže vykročíme ze začarovaného kruhu RKZ." K prvnímu pokusu o dorozumění realistů se staročeskou stranou

 1. 1.
  0341196 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kokešová, Helena
  "Smír není tak nemožný, jestliže vykročíme ze začarovaného kruhu RKZ." K prvnímu pokusu o dorozumění realistů se staročeskou stranou.
  ["The conciliation will not be that impossible, if we step out of the vicious circle of the Manuscript of Dvůr Králové and the Manuscript of Zelená Hora." To the first conciliation attempt between the Realist Party and the National Party ("Old-Czechs").]
  Časopis Národního muzea. Řada historická. Roč. 178, 3-4 (2009), s. 122-163 ISSN 1214-0627
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/0239
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: National Party (Old-Czechs) * Realist Party * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se zabývá prvním pokusem o dorozumění skupiny realistů se staročeskou stranou na počátku roku 1889. Jádrem článku je kritická komentovaná edice rukopisných záznamů přímých aktérů jednání - T. G. Masaryka, A. Bráfa a J. Kalouska. Komparací nově editovaných dokumentů s memoárovou literaturou též sleduje proměnu paměti událostí z roku 1889.

  The article deals with the first conciliation attempt of a group of the Realists with the Old-Czech National Party at the beginning of 1889. The main part of the article is a critical annotated edition of the holographs written by the direct actors of the discussion - T. G. Masaryk, A. Bráf, J. Kalousek. By a comparison of these newly edited documents with the reminiscences of the actors, the article also observes the change of the memory on the historical events of 1889.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184259