Počet záznamů: 1

Systémovost a antisystémovost v kontextu meziválečné demokracie

 1. 1.
  0341154 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kunštát, Daniel
  Systémovost a antisystémovost v kontextu meziválečné demokracie.
  [Systém forming and anti-system-formation in the context of a democracy between the wars.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 424-440 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Mezinárodní vědecká konference. Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Grant CEP: GA ČR GP407/09/P653
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: anti-system parties * czech democracy
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  V podmínkách meziválečného Československa je mimořádně obtížné přesně popsat pravo-levou polarizaci v politice. Ještě obtížnější je definovat prosystémovou a antisystémovou politiku, přinejmenším ve vztahu k institucím. Ideologické antagonismy byly podvázány mechanismem stranické soutěže, který se opíral o vynucený konsensu. Takzvané státotvorné strany byly přimknuty k politickému středu a silná antisystémová opozice znemožňovala demokratickou alternativu.

  In conditions of Czechoslovakia between the wars it is extremly difficult to describe precisely the right-left polarisation in politics. It is even more difficult to define pro system and anti-system politics, at least in relation to institutions. Ideological antagonism was made insignificant by the mechanism of political party competition backed by enforced consensus. So-called state-forming parties were pressed to the political centre and strong anti-state opposition made any reasonable democratic alternatives impossible.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184230