Počet záznamů: 1

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje

 1. 1.
  0341044 - USMH-B 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bruthans, J. - Churáčková, Z. - Jenč, P. - Schweigstillová, Jana
  Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje.
  [Age and origin of secondary carbonates from several caves in the Bohemian Paradise.]
  Zprávy o geologických výzkumech. -, - (2009), s. 54-59 ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: calcite * cave * sinter
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Bylo provedeno datování vzorků kalcitových sintrů ze 4 jeskyní Českého ráje pomocí 14C a U/Th metody. Jeskynní sintry byly uloženy v období 5 – 13 tis. let před současností. Povlaky dokazují, že během posledních nejméně 5 tis. let nedošlo ani k malému ústupu stěn jeskyní.

  Calcite sinters in 4 sandstone caves in the Bohemian Paradise were dated by means of 14C and U/Th methods. Calcite sinters were deposited 5-13 kyr BP. Calcite sinters proved that sides of studied caves were not enlarged for at least last 5 kyr BP.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184153