Počet záznamů: 1

Sekvence nukleotidů o velikosti 2646 bp, kódující penicilinacylázu, nové konstrukty rekombinantní nukleové kyseliny a rekombinantní mikroorganismy nesoucí tuto sekvenci

 1. 1.
  0341023 - MBU-M 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Kyslík, Pavel - Štěpánek, Václav - Hollerová, L. - Bečka, Stanislav - Vyasarayani, W. R. - Datla, A. - Plháčková, Kamila - Maršálek, Jaroslav
  Sekvence nukleotidů o velikosti 2646 bp, kódující penicilinacylázu, nové konstrukty rekombinantní nukleové kyseliny a rekombinantní mikroorganismy nesoucí tuto sekvenci.
  [Nucleotids sequence (size 2646bp) encoding penicillin acylase, novel recombinant DNA constructs and recombinant microorganisms.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - FERMENTA BIOTECH LIMITED. Datum udělení patentu: 17.04.2009. Číslo patentu: 300467
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: structural gene * penicillin acylase
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1004732&lan=cs

  Předmětem vynálezu je nukleotidová sekvence strukturního genu kódujícího penicilinacylázu, jeho přilehlé regulační oblasti a konstrukce rekombinantního plasmidu a následně rekombinantního produkčního mikroorganismu pro tento enzym

  The invention deals with the sequence of nucleotides of the structural gene encoding penicillin acylase, its adjacent regulatory regions and construction of the recombinant plasmid and, consequently, of the recombinant production microorganism for this enzyme
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184137