Počet záznamů: 1

Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945. Výběr z archivních dokumentů k osudům německých antifašistů

 1. 1.
  0340847 - USD-C 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kovařík, David - Nováčková, H. (ed.) - Kokošková, Z. (ed.)
  Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945. Výběr z archivních dokumentů k osudům německých antifašistů.
  [Legal regulations and the German population of Czechoslovakia after 1945. Selected archive documents on fates of the German antifascists.]
  Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009. 187 s. ISBN 978-80-7285-125-6
  Grant CEP: GA MZV RM/010109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: German population of Czechoslovakia * legal regulations * German antifascists
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Publikace obsahuje soupis anotovaných vybraných právních předpisů uložených v centrálních i regionálních archivech ČR, které se týkají německého obyvatelstva v Československu po roce 1945 se zřetelem k osudům německých antifašistů. Soupis je důležitou pomůckou pro odborníky z řad historiků i pro státní orgány, též k praktickému využití ve státních archivech, ale i pro výuku moderních dějin na vysokých a středních školách. Publikace je tištěným výstupem výzkumného projektu „Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945“ (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, výzkumný projekt RM 01/01/09).

  Publication contains a list of selected abstracted legal regulations held in both the central and the regional archives in the Czech Republic that concern the German population in Czechoslovakia after 1945 with regards to the fates of German antifascists. This list represents an important facilitation for professionals among historians and state authorities as well as a tool for practical utilization in state archives and also for lecturing in modern history at universities and high schools. This publication represents a printed output of the research project “Legal Regulations and the German Population in Czechoslovakia after 1945” (Ministry of Foreign Affairs, Research Project RM 01/01/09).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184007