Počet záznamů: 1

Význam lužných lesov pre chov raticovej zveri

 1. 1.
  0340827 - UBO-W 2010 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Krojerová-Prokešová, Jarmila - Barančeková, Miroslava - Homolka, Miloslav
  Význam lužných lesov pre chov raticovej zveri.
  [Importance of floodplain forest for the management of red deer and roe deer.]
  Folia venatoria. 38-39, - (2009), s. 17-25 ISSN N
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA AV ČR IBS6093003
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: feeding ecology * habitat selection * floodplain forest
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Potravní ekologie jelena lesního a srnce obecního byla studována v prostředí lužního lesa na jihovýchodě Moravy. V potravě obou druhů dominoval okus listnatých dřevin. Populační hustota obou druhů v daném prostředí byla relativně vysoká. Na základě distribuce trusu nebyla zjištěna žádná prostorová interference mezi jelenem a srncem. Okusem letorostů nepůsobila spárkatá zvěř výraznější škody na lesních porostech, přičemž oplocování umělých výsadeb bylo dostatečnou ochranou mladých stromků. Lužní les navzdory vysoké denzitě obou druhů může sloužit jako vhodné prostředí pro jejich chov díky své vysoké úživnosti.

  Feeding ecology of red and roe deer was studied in south-eastern Moravian floodplain forest. Browse of deciduous trees dominated in the diet of both species. Population density of both species was relatively high. Based on the distribution of faeces we detected no spatial interference between red and roe deer. Browsing of shoots by deer did not cause substantial damage on regenerating forest stands and artificial plantations were protected sufficiently by fencing. Despite high deer density floodplain forest seems to be suitable habitat for management of red and roe deer thanks to high carrying capacity of this environment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183990