Počet záznamů: 1

Jazyky, indické

 1. 1.
  0340732 - OU-W 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Filipský, Jan
  Jazyky, indické.
  [Languages, Indian.]
  Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009 - (Malina, J.), s. 1750-1751. ISBN 978-80-7204-560-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: South Asia * languages * classification
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/index.html

  Encyklopedické heslo podávající klasifikaci jazyků rozšířených v jižní Asii se zvláštním zřetelem k jazykům, jimž indická ústava v 8. příloze přiznává zvláštní status.

  Encyclopedic entry presenting a classification of languages spoken in South Asia with special regard to languages listed in the 8th schedule of Indian constitution, which accords them special status.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183916