Počet záznamů: 1

Občanská kultura v ČR z pohledu výzkumu veřejného mínění

 1. 1.
  0340682 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Červenka, Jan
  Občanská kultura v ČR z pohledu výzkumu veřejného mínění.
  [Civic Culture in Czech Republic from Perspective of Public Opinion Research.]
  Naše společnost. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 3-15 ISSN 1214-438X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Czech Republic * civic culture * democracy
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Následující text prezentuje některé poznatky o občanské kultuře v České republice učiněné na základě speciálního šetření uskutečněného v srpnu 2009 jako součást mezinárodního komparativního výzkumu u příležitosti 50. výročí realizace původního výzkumu G. A. Almonda a S. Verby a následného vydání jejich známé knihy The Civic Culture: Attitudes and Perception of Democracy in Five Nations. Kromě toho se s využitím dat z předchozích dlouhodobých kontinuálních výzkumů veřejného mínění pokouší o stručný nástin vývoje občanské kultury v českých zemích v průběhu uplynulých dvaceti let po pádu komunistického režimu v roce 1989.

  Following text presents some findings concerning the civic culture in the Czech Republic based on results of a special survey conducted in August of 2009 as a part of international comparative research project commemorating the 50th anniversary of realization of G. A. Almond’s and S. Verba’s original survey and their classic study The Civic Culture: Attitudes and Perception of Democracy in Five Nations. Using data from continuous public opinion surveys the text also tries briefly to outline the development of civic culture in Czech countries during last two decades after fall of communist regime in 1989.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183876