Počet záznamů: 1

Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů

 1. 1.
  0340672 - GLU-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Žák, Karel
  Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů.
  [A study of gravel transport paths in a stream using metallurgical slag as a tracer: a contribution to the understanding of fluvial moldavite redistribution.]
  Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Roč. 17, č. 1 (2009), s. 79-89 ISSN 1211-0329
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/0991; GA AV ČR(CZ) IAA300130505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: fluvial transport * pebble analysis * Berounka River * moldavite
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  V korytě řeky Berounky byl pomocí valounové analýzy (velikostní a petrografické hodnocení valounů) sledován fluviální transport valounů. Transport valounů metalurgické strusky je diskutován jako nepřímý analog pro fluviální redistribuci vltavínů z jejich původních pádových polí.

  Fluvial transport of gravel was studied using pebble size analysis and pebble lithology in the channel of the Berounka River, Czech Republic. Fluvial transport of pebbles of metallurgical slag in the gravels is discussed as a possible indirect analog to the redistribution of moldavites from their original strewn fields by fluvial processes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183870