Počet záznamů: 1

Dotazníkový průzkum "Percepce archeologie 2008"

 1. 1.
  0340620 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Květina, Petr - Neumannová, K.
  Dotazníkový průzkum "Percepce archeologie 2008".
  [Questionnaire survey "Perception of Archaeology 2008".]
  Archeologické rozhledy. Roč. 61, č. 4 (2009), s. 715-724 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: perception of archaeology * university * questionnaire survey * university studies
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Dotazníkový průzkum proběhl v letním semestru roku 2008 a zahrnoval šetření na čtyřech katedrách archeologie v České republice. Cílem výzkumu bylo získat obraz vnímání archeologie a její univerzitní výuky na základě názorů studentů archeologie. Testovány byly hypotézy týkající se rozdílů v pojetí archeologie a jejího metodologického základu na sledovaných katedrách, ovlivnění studentů katedrou a chápání archeologie jako součásti historických, nebo antropologických (sociálních) věd.

  The questionnaire survey was conducted during the summer semester of 2008 and comprised coverage at four university archaeology departments in the Czech Republic. The aim of the survey was to obtain an image of the perception of archaeology and university instruction in this discipline on the basis of the opinions of archaeology students. The hypotheses tested concerned the differences in the concept of archaeology and its methodological foundation at the surveyed departments, the departments' influence on students and the understanding of archaeology as part of the historical or anthropological (social) sciences.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183829