Počet záznamů: 1

Klio między Wisłą i Wełtawą. Z dziejów współdziałania polskich i czeskich historyków na początku XXI wieku

 1. 1.
  0340548 - HIU-Y 2010 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Baron, Roman
  Klio między Wisłą i Wełtawą. Z dziejów współdziałania polskich i czeskich historyków na początku XXI wieku.
  [Clio Between the Vistula and the Vltava. Towards a History of Cooperation Between Polish and Czech Historians at the Beginning of the 21st Century.]
  Wybrane problemy czesko-polskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej. Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2009 - (Jasiński, Z.; Cimała, B.), s. 41-52. ISBN 978-83-929872-0-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czech-Polish cooperation * history * historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autor zajmuje się szeregiem problemów związanych z kontaktami i współpracą pomiędzy czeskimi i polskimi historykami na początku XXI wieku. Osoby zainteresowane tą problematyką mogą się zapoznać z przeglądem rozwoju bazy instytucjonalnej, która od wielu lat umożliwia dialog przedstawicieli czeskiej i polskiej historiografii. Wynikiem tego dialogu jest szereg wspólnych publikacji oraz pomyślna współpraca na szerszym forum międzynarodowym. Autor wskazuje nie tylko na możliwości współdziałania, lecz również na trudności i problemy tejże współpracy naukowej.

  The author treats various problems relating to contacts and cooperation between Czech and Polish historians at the beginning of the 21st century. Those who are interested in these issues will discover here an overview of the development of the institutional basis that has enabled a long-term dialogue among representatives of Czech and Polish historiography, whose result has been a whole range of joint publications and successful collaborative efforts in the wider international forum. The author, however, points out not only the possibilities of such cooperation, but also its limits.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183762