Počet záznamů: 1

Měření sémantické blízkosti v asociačním experimentu

 1. 1.
  0340311 - PSU-E 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Lukavský, Jiří
  Měření sémantické blízkosti v asociačním experimentu.
  [Semantic proximity measurement in Word Association Test.]
  Struny mysli. Ostrava: Montanex, 2009 - (Petrů, M.), s. 309-317. ISBN 978-80-7225-302-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: semantic proximity * Word Association Test * mutual information
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Příspěvek se zabývá problém kvantifikace dat v asociačním testu. Srovnává hodnocení podobnosti slov získané Testem sémantického výběru a index vzájemné informace vycházející ze společného výskytu daných slov v rámci korpusového materiálu. Je diskutován vliv pořadí prezentace a různých hodnotících sad v TSV na vzorku N=80. Aplikace těchto přístupů umožňuje vizualizaci dat ve formě 2D sémantické mapy.

  The report is focused on the method for quantification of semantic proximity of words. Two methods are described: Semantic Selection Test and mutual information statistics derived from a language corpus. The report introduces experimental results (N=80) and discusses the factors influencing SST (presentation order, different attribute pictures). Application of these approaches can be used for visualization of semantic relationships in form of 2F map.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183579