Počet záznamů: 1

Úvod

 1. 1.
  0340284 - UCL-M 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Jungmannová, Lenka
  Úvod.
  [The introduction.]
  Studie současného stavu podpory umění. Svazek 1. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009 - (Barančicová, S.; Hermann, J.; Chládková, B.; Jungmannová, L.; Nekolný, B.), s. 114-115, 153. ISBN 978-80-7008-235-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: art history * criticism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Úvodní studie ke kapitolám nazvaným Teoretická a historiografická reflexe umění a Kritická reflexe umění.

  Introductory studies to the chapters "Theoretical and historiographical reflection of art" and "Critical reflection of art".
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183559