Počet záznamů: 1

Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let

 1. 1.
  0340275 - BU-J 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kolbek, Jiří
  Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let.
  [Species composition of the Červená louka Nature Reserve near Rakovník (Central Bohemia) over the 45 years.]
  Muzeum a současnost. Řada přírodovědná. Roč. 24, - (2009), s. 55-67 ISSN 0862-2035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: plant taxa * nature reserve * fen
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Od roku 1960 do roku 2009 bylo studováno floristické složení slatiniště Červená louka u Rakovníka v západní části Středních Čech. Celkově bylo zjištěno 387 druhů cévnatých rostlin, např. Drosera rotundiflolia, Pinguicula vulgaris, Dactylorhiza maculata agg., některé vzácné ostřice (Carex davalliana, C. lasiocarpa) a nový druh pro Českou republiku Juncus articulatus ssp. macrocephalus.

  Since 1960 to 2009 floristic composition of the fen Červena louka Nature Reserve near Rakovnik in western Central Bohemia was studied. In total, 387 species of vascular plants were found, e.g. Drosera rotundiflolia, Pinguicula vulgaris, Dactylorhiza maculata agg., some rare sedges (Carex davalliana, C. lasiocarpa) and a new species for the Czech republic Juncus articulatus ssp. macrocephalus.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183552