Počet záznamů: 1

Přicházím z periferie republiky

 1. 1.
  0340234 - UCL-M 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Mareš, M. - Jareš, Michal (ed.)
  Přicházím z periferie republiky.
  [Coming from the periphery of the Republic.]
  Praha: Academia, 2009. 588 s. Stíny, 12. ISBN 978-80-200-1786-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Mareš, Michal * reports
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Edice obsahuje články novináře, spisovatele a anarchisty Michala Mareše z poválečného období, které vycházely v Peroutkově Dnešku a Svobodných novinách. Vůbec poprvé jsou uveřejněny v celé své šíři, doplněné o další doposud neznámé příspěvky. V této edici jsme se rozhodli konečně v relativní úplnosti shromáždit Marešovy i dnes poněkud kontroverzní články, týkající se odsunu Němců a problémů v pohraničí.

  The edition collects the postwar period articles of journalist, writer and anarchist Michal Mareš published in Ferdinand Peroutka's periodicals "Dnešek" and "Svobodné noviny". For the first time they are available throughout the range, supplemented by additional contributions so far unknown. In this edition, we decided to finally gather even controversial articles on the expulsion of Germans and problems in border areas in relative completeness.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183521