Počet záznamů: 1

Historická interpretace nebo filosofická rekonstrukce?

 1. 1.
  0340069 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hobza, Pavel
  Historická interpretace nebo filosofická rekonstrukce?.
  [Historical interpretation or philosophical reconstruction?.]
  Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 159-165 ISSN 1803-7860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: phusis * Presocratic philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Ve svém příspěvku argumentuji, že při zabývání se starší filosofií je třeba mít na zřeteli nejen hermeneutická kritéria interpretace textu, nýbrž je třeba aktualizovat svůj přístup na základě aktuálních filosofických problémů.

  In my paper I argue that in dealing with ancient philosophy it is necessary to take into account not only the hermeneutical criteria but also the contemporary philosophical issues.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183391