Počet záznamů: 1

Já mezi péčí o sebe a poznáním duše

 1. 1.
  0340067 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hobza, Pavel
  Já mezi péčí o sebe a poznáním duše.
  [The Self between the Care for Oneself and the Recognition of the Soul.]
  Platónův dialog Alkibiadés. Praha: OIKOYMENH, 2009 - (Havlíček, A.; Jinek, J.), s. 34-60. ISBN 978-80-7298-426-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: the Alcibiades * the Care for Oneself * Oneself
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Ačkoli se dialog Alkibiadés považoval od antiky za jeden z nejdůležitějších Platónových dialogů, při bližším pohledu se ukazuje, že se jedná spíš o nepravý dialog. Při rozboru hlavního tématu, který představuje péče o sebe, se totiž ukazuje, že tato koncepce není slučitelná s koncepcí poznání duše, resp. že obě koncepce implikují odlišné Já.

  Although the Alcibiades is considered to be one of the most important dialogues of Plato, by closely looking it turns out not to be written by Plato. The care for oneself, which is its main theme, is not compatible with another the recognition of the soul, for both notions imply different conception of Oneself.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183389