Počet záznamů: 1

Návštěva F. L. Riegra v Olomouci 1885 a jeho snaha o smír moravských frakcí. Příspěvek k poznání role Vůdce národa, integraci českého národa a k participaci žen na veřejném dění

 1. 1.
  0340044 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Velek, Luboš
  Návštěva F. L. Riegra v Olomouci 1885 a jeho snaha o smír moravských frakcí. Příspěvek k poznání role Vůdce národa, integraci českého národa a k participaci žen na veřejném dění.
  [Visit of F. L. Rieger to Olomouc in 1885 and his efforts to reconcile Moravian factions. A contribution to the study of the role of the Leader of the nation, integration of the Czech nation and participation of women in public life.]
  Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno: Matice moravská, 2009 - (Ambrožová, H.), s. 413-424. ISBN 978-80-86488-57-8
  Grant CEP: GA ČR GP409/07/P258
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Rieger, František Ladislav * Old Czechs
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá funkcí a významem role politického vůdce v tzv. honoračních stranách 19. století. Studie se zabývá funkcí a významem role politického vůdce v tzv. honoračních stranách 19. století.

  The study deals with the importance and responsibilities embodied in the role of a political leader in the so-called notable parties in the 19th century. The study deals with the importance and responsibilities embodied in the role of a political leader in the so-called notable parties in the 19th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183371