Počet záznamů: 1

Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku

 1. 1.
  0340019 - BU-J 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hédl, Radim - Roleček, Jan - Boublík, Karel - Douda, J. - Svoboda, M.
  Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku.
  [Declaration of the Czech Botanical Society or ten ideas for Czech forestry policy.]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 44, Mat. 24 (2009), s. 3-7 ISSN 1212-3323.
  [Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. Praha, 29.11.2008-30.11.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: conservation * forestry * policy
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Téma pracovní konference České botanické společnosti v roce 2008 bylo lesní vegetace. Organizátoři se pokusili zahrnout široké spektrum témat od výzkumu po hospodaření a ochranu přírody. Na základě příspěvků a rozsáhlých diskusí se ČBS rozhodla zveřejnit přehled hlavních myšlenek, aby byly k dispozici pro budoucí rozhodování.

  The topic of the conference of the Czech Botanical Society in 2008 was forest vegetation. The organizers attempted to include a wide range of issues from research to management and conservation. Based on the papers and the extensive discussions, the Czech Botanical Society decided to make the main ideas concerning future forestry policy publicly available.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183354