Počet záznamů: 1

Změny lesní vegetace v závislosti na vlivu zvěře v CHKO a BR Křivoklátsko

 1. 1.
  0340018 - BU-J 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Petřík, Petr - Černý, Tomáš - Kolbek, Jiří - Boublík, Karel - Kopecký, Martin
  Změny lesní vegetace v závislosti na vlivu zvěře v CHKO a BR Křivoklátsko.
  [Changes in forest vegetation induced by game impact in the Křivoklátsko Biosphere Reserve (Czech Republic).]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 44, Mat. 24 (2009), s. 121-135 ISSN 1212-3323.
  [Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. Praha, 29.11.2008-30.11.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600050812; GA ČR GD206/08/H049
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: beta diversity * disturbance * game browsing
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Po dobu 16 let byl sledován vliv zvěře na vývoj bylinného a keřového patra lesních společenstev ve třech párech oplocených a neoplocených ploch v dubohabřině, teplomilné doubravě a bučině. Ve všech oplocenkách byla regenerace stromů a keřů výrazně vyšší než v neoplocených částech, kde byl tento proces blokován vysokými stavy zvěře. Beta diverzita bylin klesala významně v oplocenkách. Nejvýraznější změny se vyskytly v dubohabřině, kde keřové patro narostlo na úkor pokryvnosti bylinného patra.

  The development of the herb and shrub layers of forest communities influenced by game impact was studied in three pairs of fenced and unfenced plots in oak-hornbeam, thermophilous oak, and beech forests for 16 years. In each enclosure, there was significantly higher tree and shrub regeneration than in the unfenced area, where this process was blocked by high numbers of game. In all of the enclosures, the beta diversity of herbs significantly decreased in time. The most pronounced changes appeared in the oak-hornbeam enclosure, where the shrub layer strongly developed while the cover of the herb layer sharply decreased.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183353